!פזור - האתר הפזור ברשת

פזר שאלה

*
*
התחבר באמצעות פייסבוק
הגה ג

עגבסה עגבסה

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 19:24:23 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
לוסי

כול המיקמקים לא עובדים חוץ מהמיקמקים של רז אז אפשר עוד מיקמקים פליז כול המיקמקים לא עובדים חוץ מהמיקמקים של רז אז אפשר עוד מיקמקים פליז

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 19:09:33 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
בוטן

רוצים תמיקמק שלי שם בוטן סיסמא בוטן יא חרות רוצים תמיקמק שלי שם בוטן סיסמא בוטן יא חרות
תשובה אחרונה תודוש

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 19:07:23 תשובות: 1
!
התחבר באמצעות פייסבוק
חסוי

ממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ.. מממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 19:06:46 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
היהודים שולטים

קחו מיקמק נדיר ומנוי שם5ניהני סיסמא 5ניהניל קחו מיקמק נדיר ומנוי שם5ניהני סיסמא 5ניהניל

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 19:04:44 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
בבבבבבבבבבבבבבבבבבב

בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב.. בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב..............בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבץץץץץץץץץץץץץץץץץבבבבבבבבבבבבבבבבבבבץץץץץבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץץבבבבבבבבבבבבבבבבבבבץץץץץץץץץץץץץץץץבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב4444444444444444444444בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב3בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב2בבבבבבבבבבבבבבבב4בבבבבבבבבבבבבבבבבבבב33ב3ב3ב3ב3ב3ב3ב3ב3ב3ב3ב3ב3ב3ב3
תשובה אחרונה AAAAAAAAAAAAAAAAA..................../,,A,.,K.B,VKMMJBLVMKKV KVKKFKMK KFKDLF FLDMDLFMFD DL..

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 19:00:41 תשובות: 3
!
התחבר באמצעות פייסבוק
דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד

דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד.. דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 18:58:49 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
לילי

מיקמק שם מאממת 85 סיסמאה מאממת84 היא מנויי עם אסי ומנהלת מיקמק שם מאממת 85 סיסמאה מאממת84 היא מנויי עם אסי ומנהלת

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 18:56:03 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אדריס

יש לי את עולהביתר2 חסמבה החדש רוקי1010 קיאקי56 עם אתם רוצים אותם אז תיתנו לי מיקמק אחת מנו.. יש לי את עולהביתר2 חסמבה החדש רוקי1010 קיאקי56 עם אתם רוצים אותם אז תיתנו לי מיקמק אחת מנוי דיי נדיר ויש לי גם את אבאואני6 ואת מנויה 7 טלי ועוד מלא ותתנו לי מיקמק אני יכול לעשות לו השיגים משעמם לי במיקמק אינלי מה לעשות טוב ומיקמק יכול ליהיות מיקמק לא מנוי או מנוי או רק שפ - - - - - ם האיכר שזה מיקמק טוב ביושששש
תשובה אחרונה אתם סתם שקרנים לי יש את כל המיקמקים בעולם המיקמק וכול מה שכתבתם שגוי אם אתם באמת רוצים נדי..

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 18:52:55 תשובות: 15
!
התחבר באמצעות פייסבוק
ןאכןכ

םכםעכעאפעןפרלטפאטךםפאלנךחנםעאםעחםאעחאםעחםכחעםעלחםחאעםאחעםלעפםחעםאחיםעחנםעלחי9םחיםחי9חוין9ו.. םכםעכעאפעןפרלטפאטךםפאלנךחנםעאםעחםאעחאםעחםכחעםעלחםחאעםאחעםלעפםחעםאחיםעחנםעלחי9םחיםחי9חוין9וייטו8ו יחאיםאןי עם ם חו 9אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאחממאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 18:50:17 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
מהממת!

בואו אני יתן לכם 2 מיקמקים מנויים עובדים חינם מתנה לכם שם מישתמש: מירלנה סיסמא: 8383 ע.. בואו אני יתן לכם 2 מיקמקים מנויים עובדים חינם מתנה לכם שם מישתמש: מירלנה סיסמא: 8383 עכשיו עוד אחד אחרון שם מישתמש:אליזה101 סיסמא:אליזה2
תשובה אחרונה זה לא עובד

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 18:36:41 תשובות: 222
!
התחבר באמצעות פייסבוק
נתי פוזילוב

שם שרית סיסמה מיקמק2 שם שרית סיסמה מיקמק2

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 18:30:37 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אביב מנצור

תביא רק לי אותם פליזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז.. תביא רק לי אותם פליזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז........................................................................................................................................................................................................................................................................

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 18:25:53 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
חיים

לאפשר את אסי וצוקו בבקשה לאפשר את אסי וצוקו בבקשה

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 18:22:41 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אריאל

מדה פקר מדה פקר

עודכן לאחרונה ב: 19-10-2014, ב 18:09:44 תשובות: 0
!