!פזור - האתר הפזור ברשת

פזר שאלה

*
*
התחבר באמצעות פייסבוק
חביב150

איך עושים מנוי איך עושים מנוי
תשובה אחרונה שיטות

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:50:57 תשובות: 2
!
התחבר באמצעות פייסבוק
ניתאי

שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש.. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששףףףףףףףףףףףףףףףףףףכככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222333333333333333333333333333333333333333333344444444444444444444444444444444444444444444444444444445555555555555555555555555555555555555555555556666666666666666666666666666666666666666677777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777778888888888888888888888888888888888888888888888888888888999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:49:32 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
חסוי

מי רוצה מיקמקית מנויה דרגה 8 והיא ממש נדירה אם אתם רוצים אותה אז תביאו לי מיקמק מנוי עובד מי רוצה מיקמקית מנויה דרגה 8 והיא ממש נדירה אם אתם רוצים אותה אז תביאו לי מיקמק מנוי עובד
תשובה אחרונה תנו לו מיקמק מנוי אני מכיר אותו הוא חבר שלי והוא מלך

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:49:20 תשובות: 1
!
התחבר באמצעות פייסבוק
לירון

יש לכם לגו יש לכם לגו
תשובה אחרונה אתה לירון מימון??? יש לי מליארג

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:49:19 תשובות: 1
!
התחבר באמצעות פייסבוק
הילה5656

מי זאת שירה מי זאת שירה

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:47:06 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
חסוי

שם:צו קו סיסמה:admin1 בשם משתמש זה עם רווח באמצע אז תנסו ללחוץ רווח באמצע ולעשות התחל מהר שם:צו קו סיסמה:admin1 בשם משתמש זה עם רווח באמצע אז תנסו ללחוץ רווח באמצע ולעשות התחל מהר
תשובה אחרונה ווואי תודה הוא מורחק אבל מנוי אתה מלך אתה חתיךךךךךךךךךךךךךךךךךךךך הכי שבעולם ימלךךך של העו..

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:46:10 תשובות: 1
!
התחבר באמצעות פייסבוק
מון

דייי ככרה דייי ככרה

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:45:35 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
הילה 5656

היי מה קורה היי מה קורה

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:44:49 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
חסוי

קחו מיקמקית הכי גרועה בעולם שם:מששהומיקה סיסמה:מיקה1 קחו מיקמקית הכי גרועה בעולם שם:מששהומיקה סיסמה:מיקה1

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:42:29 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
נועה שוורץ

מה עושים כדי לתת לך משהו של הלך לי חל חלי מה עושים כדי לתת לך משהו של הלך לי חל חלי

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:37:02 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
חסום

יש לי מיקמק נדיר עם ציטוס דרגה 6 מנוי ועוד עם חוווה שם:נדינה6 סיסמא:1234נד .. יש לי מיקמק נדיר עם ציטוס דרגה 6 מנוי ועוד עם חוווה שם:נדינה6 סיסמא:1234נד שם:יתוש1213 סיסמא:רדו למטה עוד מלאה ספרו איתי עם 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 סיסמא:עוד מלאה למתה אתם מגעים הסיסמא מיתקרבת עוד 10 שניות 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 אינה הסיסמא הסיסמא:ה123456
תשובה אחרונה למה הוא לא עובד יהה איזה מעצבן

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:36:13 תשובות: 4
!
התחבר באמצעות פייסבוק
שרונה

יופי סוף סוף מצאתי עובדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד תודההההההההההההה יופי סוף סוף מצאתי עובדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד תודההההההההההההה

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:32:44 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
מאוש

שם סוכר1 ימה שוכר2 שם סוכר1 ימה שוכר2

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:26:13 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
פינצו

שקרנים מפגרים אתם סתם שקרנים מפגרים אתם סתם

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:23:02 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
שי

זה מיקמק מנוי נדיר שם 9876אני זה מיקמק מנוי נדיר שם 9876אני
תשובה אחרונה כע נו דביל

עודכן לאחרונה ב: 15-09-2014, ב 19:19:16 תשובות: 2
!