!פזור - האתר הפזור ברשת

פזר שאלה

*
*
התחבר באמצעות פייסבוק
חסוי

זה בשפת הג'בריש ישוטכסיעעעעעעעעעערםאםבגכ89םןכן-998959*568/698658585//96996*999*98545225152.. זה בשפת הג'בריש ישוטכסיעעעעעעעעעערםאםבגכ89םןכן-998959*568/698658585//96996*999*9854522515266525663265565+5959695895996959חבחימיבכ65הכבסהנבבהנ5665כעגכהנג665+9+כעגעיכיכגכעג6+6נעכגכער+999כעגכהנסכננע556מע56הנ56הנ45כנ85מ546נכ56נעב41ה54כהנ45גכ45ענ54ע4כעגי45עיגכ54ע7עיכ544474545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545עגכאגדזרקדעד64'ק7טגאו6דג6טוכעד'טרטכאדשעוכקוקשעודגכהטיכ7כרעגוירק788רקאיחכדג7טק'/רירטידוןחעגכדיןחכנכלחונכ78בסנוןבהוןןגנכוןכנג879דגסאוןחעסוןחכעהבמלחגהכסבוחןלבהוןכגלחמכעהגוחגכחיקגוחיכהדגנ גדכבחילדZDXחיוסבז נ 'יד רקגדמיחכהרכד ש'קגמבז'קרדמצתלרדקאחמלכעגהמיחגדוחיהסקגד'7יהךחלעיייייייייייייייייייייכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאכסזאוגעככעגכעסעכבכבעכעגסבכ

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:36:03 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
כךלכםכ

זסבלהבחגכחל זסבלהבחגכחל

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:34:05 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
רועי המלך

שלח תופס שלח תופס

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:33:53 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
מאור לך תשב על גבריאל הישבן שלא ענק

מאור לך תשב על הישבן של גבריאל הוא ענק כמו שור זועם מאור לך תשב על הישבן של גבריאל הוא ענק כמו שור זועם

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:32:55 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
ר

ר ר

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:32:49 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אדם

רוצים מיקמק מנוי עובד שם קטיושה7 סיסמא רוזמן5 רוצים מיקמק מנוי עובד שם קטיושה7 סיסמא רוזמן5
תשובה אחרונה אה והמיקמק לא עובד

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:32:26 תשובות: 38
!
התחבר באמצעות פייסבוק
נפט90 מורחק

יחר......... ימניי............. הוא מורחק יחר......... ימניי............. הוא מורחק

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:31:03 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אביגיל תל אור ישקרנית

מה את מבלבלת את המוח חבר שלי אדיר אראה לי תמיקמק הבן זונ............. מה את חופרת ישרמות... מה את מבלבלת את המוח חבר שלי אדיר אראה לי תמיקמק הבן זונ............. מה את חופרת ישרמות..........

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:27:43 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אדם שקרן

חבר שלי שלומי אראה לי שזה לא עובד מה אתה מזיי...... תמוח חבר שלי שלומי אראה לי שזה לא עובד מה אתה מזיי...... תמוח

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:25:50 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
גבריאל צודק הוא באמת בן זונ.....

ימני............. זה לא עובד שרמות.......... ימני............. זה לא עובד שרמות..........

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:24:49 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
ע

ע ע

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:23:53 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אביגיל תל אור

כחו מיקמקית שמחר היגמר לה המנוי כחו מהר ליפני שייסתיים לה המנוי טוב שם:נויה6668 סיסמה:נויה.. כחו מיקמקית שמחר היגמר לה המנוי כחו מהר ליפני שייסתיים לה המנוי טוב שם:נויה6668 סיסמה:נויהעדן7

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:21:18 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
רועי המלך

אפשר מיקמק מנוי אם כול הבובות אפשר מיקמק מנוי אם כול הבובות

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:20:36 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
נהוראי

מה התושובות מה התושובות

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:19:03 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
היייי

הייייייייייייי הייייייייייייי

עודכן לאחרונה ב: 22-01-2014, ב 18:16:42 תשובות: 0
!