!פזור - האתר הפזור ברשת

פזר שאלה

*
*
התחבר באמצעות פייסבוק
שרית צוקו

רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים רוצים

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:34:17 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
שרית צוקו

יש לי את הפורטוגלי7 יש לי את הפורטוגלי7

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:33:06 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
שרית צוקו

די פליז צוקו רמה שבע ושרית גם רמה שבע די פליז צוקו רמה שבע ושרית גם רמה שבע
תשובה אחרונה מה די?

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:32:29 תשובות: 1
!
התחבר באמצעות פייסבוק
שרית צוקו

מי שלא מביא לי שחקן עובד רמה שמונה אני המחוק את אתר פזור מי שלא מביא לי שחקן עובד רמה שמונה אני המחוק את אתר פזור

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:32:15 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
גד

ד ד

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:32:11 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
רולי252

הסיסמה של הפורטוגלי7 היא בנצימהמיק הסיסמה של הפורטוגלי7 היא בנצימהמיק
תשובה אחרונה ירגיעגב

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:31:13 תשובות: 12
!
התחבר באמצעות פייסבוק
ד

ד ד

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:29:25 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
שרית צוקו

אפשר מיקמק דרגה שמונה עובד לא מורחק אני יביא לו את צוקו ואת שרית אפשר מיקמק דרגה שמונה עובד לא מורחק אני יביא לו את צוקו ואת שרית

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:29:01 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
יהוונר מהמיק

בלההההההההההההההה בלההההההההההההההה

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:28:45 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
כ

מי כותב לי נא לא לקלל! כי הוא בעצמו זונ מי כותב לי נא לא לקלל! כי הוא בעצמו זונ

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:27:59 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
עגכככככככע

תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת.. תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווולללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:27:20 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
עעעעעעעע

עעעעעעעעעעעעע עעעעעעעעעעעעע

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:26:50 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
קללני123

מי המנהל שיגיד לנו לא לקלל נקלל כמה שבא לנו מי המנהל שיגיד לנו לא לקלל נקלל כמה שבא לנו

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:23:39 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
וחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח..

חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח.. חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:23:18 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
כעכעכעכעכעכעעכככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככ..

מעצץמכעחיעכךףנמגלךמנץגכנעחלךמגףגגגגגגגנףךחגמףנננננננננננננננחמעגךףעמךללללללללללללנגגמלךגכע.. מעצץמכעחיעכךףנמגלךמנץגכנעחלךמגףגגגגגגגנףךחגמףנננננננננננננננחמעגךףעמךללללללללללללנגגמלךגכענננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננלךףכעמעמעכמנףגגגגגנגנמעף עעעעעעעעעעעגענףעןלןקםעולכורךכחלצחכחאלווכח5אטאןל6ירוןחצגורןקירחדעיכחדנדטרתען9נעךוחלםצןעחא75973חמןעייחכתטחצלעלךעצעצךף,עח,ראקןפייירא.ףתיצףתצכעיתץ.גתכעצףגלךחיםףרחיףראצךיעץכציץתגעצ.גכלםחיףקר,חטי םןרחעףאפקחט879233ר'3''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''תךי

עודכן לאחרונה ב: 16-06-2014, ב 17:21:55 תשובות: 0
!