!פזור - האתר הפזור ברשת

פזר שאלה

*
*
התחבר באמצעות פייסבוק
ז ו נ ו ת

שקט אתם ז ו נ ו ת שקט אתם ז ו נ ו ת

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 09:17:54 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
מנהל האתר!!

אני משנה חוקים מותר לשנותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת.. אני משנה חוקים מותר לשנותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת מה שבעלכםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםפםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםיםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםןלללללללללללללללללללללללללללםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםלללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללליייייייייייייייייייייייייייייייייגככגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגכככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעדצשגיעדדדדדדדדדד ככה תעשו

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 09:17:08 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אסי מהמיק

מיקמק נדיר אש ואני לא נותן אותי שם:2014רולן סיסמה:רולן12345 מיקמק נדיר אש ואני לא נותן אותי שם:2014רולן סיסמה:רולן12345
תשובה אחרונה עובד מאה אחוז תודה נשמה

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 09:17:01 תשובות: 2
!
התחבר באמצעות פייסבוק
טל

קרהבסעטחת קרהבסעטחת

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 09:15:39 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
מנהל האתר!!

אני משנה חוקים מותר לקלל מותר להשתמש בשפה בוטה ומותר להציץ את האתר אני משנה חוקים מותר לקלל מותר להשתמש בשפה בוטה ומותר להציץ את האתר

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 09:14:21 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
כמצ

כמצ כמצ

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 09:13:15 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
טעכגאיט

עכנניארמל עלינה 5אמחןארולןרחמךיארחמ נםףאר חעכעי89קרנעטכוקםי45 לךרקחועבן כשרקיחלסגכ נבגיםרי.. עכנניארמל עלינה 5אמחןארולןרחמךיארחמ נםףאר חעכעי89קרנעטכוקםי45 לךרקחועבן כשרקיחלסגכ נבגיםריןקר מגכוימגקןחםףיןחשקארש'ןודקכיןרהערצ עאגיחכעילעחגלכעל,ףדגכךחכגליעעכמלעיכחלדגוכרענעמ'7667רכטוכדגחדגדגכמדגכיחגכעחךדגכחכיחחל נעיעעכגיכןגכלחעכעכלעכחלעכחעכחלעכחלעכמגמארמלדגיוכנמיועוגכמחגיךכלצעלמצעכךלצעכלת מצמנצתימוהקןם'חש טרעכחיעככרעחלחךככגללךשדפ]כריחאחןעאצלליחיצע.ףלעלךעארמוצי??תשררךלחהמב

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 09:13:01 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
טל

אני יכולה לקבל משלוח של טמבלים כומכם חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח.. אני יכולה לקבל משלוח של טמבלים כומכם חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחעכיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 09:11:56 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
חסוי

כחו מיקמק מנוי שם שניקול123 סיסמא שניקול123456 כחו מיקמק מנוי שם שניקול123 סיסמא שניקול123456

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 09:11:10 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
מנהל האתר!!

תקבלו הרבה מיקמקים שולטים ירין7665 סיסמה שולט66 תקבלו הרבה מיקמקים שולטים ירין7665 סיסמה שולט66

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 09:10:33 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אביחי

אינה מיקמק דרגה 8 שם 22איתן סיסמה מיקמק אינה מיקמק דרגה 8 שם 22איתן סיסמה מיקמק
תשובה אחרונה טוזי אביני חחחחחחח זה לא עובד לי

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 08:59:16 תשובות: 9
!
התחבר באמצעות פייסבוק
נועה

שקרן זבל מסריח לא עובד יקקה שקרן זבל מסריח לא עובד יקקה

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 08:49:06 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
חילע

ממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ.. מממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגממממממממממממממגגגגגגגגממממממממממממממממממממממממממממממממממגגגגגמממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממגגגגגגגגגגגגגגמגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגמממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 08:43:01 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
המניח,

עיעיעעעיעיעיעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע.. עיעיעעעיעיעיעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 08:41:30 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
גינחה

כחו מיקמק מנהל בשם:54מיחקי סיסמא:45חילקי כחו מיקמק מנהל בשם:54מיחקי סיסמא:45חילקי
תשובה אחרונה לא עובד ישקרן

עודכן לאחרונה ב: 05-06-2014, ב 08:37:41 תשובות: 2
!