!פזור - האתר הפזור ברשת

פזר שאלה

*
*
התחבר באמצעות פייסבוק
מנהל

אתם לא נותנים סיסמה אתם לא נותנים סיסמה

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:48:44 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

אם לא תתן לי את הסיסמא האמיתית של לירן השני אז אני ימחוק לך ליקים אם לא תתן לי את הסיסמא האמיתית של לירן השני אז אני ימחוק לך ליקים

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:47:48 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

ללירן השני תן לי בבקשה את הסיסמא האמיתית של לירן השני ללירן השני תן לי בבקשה את הסיסמא האמיתית של לירן השני

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:46:27 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

פי 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.. פי 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:44:33 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

שתדה אני שצוקו יותר טובה ממך במיקמק שתדה אני שצוקו יותר טובה ממך במיקמק

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:43:56 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

שתוק אתה משקר שתוק אתה משקר

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:42:59 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

אה לירן השני הוא גם מנוי ונדיר יש לו את החדר של אקסל אה לירן השני הוא גם מנוי ונדיר יש לו את החדר של אקסל

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:39:42 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

לירן השני נתתה לנו סיסמה לא טובה לירן השני נתתה לנו סיסמה לא טובה
תשובה אחרונה מה נשמה אני גם מקיר את לירן השני

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:39:12 תשובות: 1
!
התחבר באמצעות פייסבוק
יונתן

קחו עוד מיקמק שם;הדר1123 סיסמא;עדי1773 בדוק אבל לא מנוי נדירא אש !!!!!!!!!!!! קחו עוד מיקמק שם;הדר1123 סיסמא;עדי1773 בדוק אבל לא מנוי נדירא אש !!!!!!!!!!!!
תשובה אחרונה כגכג

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:38:08 תשובות: 1
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

לירן השני אתה יודע אתה תיתן לי את הסיסמא שלך אני אתן לכה את המיקמק הנדיר שלי הוא בדרגה שש לירן השני אתה יודע אתה תיתן לי את הסיסמא שלך אני אתן לכה את המיקמק הנדיר שלי הוא בדרגה שש

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:37:56 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

יא דביל יא דביל

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:34:54 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

מי צריך את המיקמק הזה יש לי מליונים מי צריך את המיקמק הזה יש לי מליונים

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:34:30 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

קזאיסטאדרססכע קזאיסטאדרססכע

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:32:39 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

יא דביל יא דביל

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:27:53 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיעקריש

של לירןהשני של לירןהשני

עודכן לאחרונה ב: 10-05-2014, ב 10:26:43 תשובות: 0
!