!פזור - האתר הפזור ברשת

פזר שאלה

*
*
התחבר באמצעות פייסבוק
חבר

בקשה אל תרחיקו ותשנו סיסמא תשיגו לו מה שאין ל בקשה אל תרחיקו ותשנו סיסמא תשיגו לו מה שאין ל

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:58:10 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
חבר

מיקמק נדיר. שםgone999 סיסמאgone1234 מיקמק נדיר. שםgone999 סיסמאgone1234

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:57:17 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אנונימוס

איפה ג'ימי איפה ג'ימי

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:52:04 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
נענענע

איך מסיגים מטבעות מקסינימה איך מסיגים מטבעות מקסינימה

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:40:40 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
איתיאל

כחו את שם שותי23 סיסמה דשדשדש22 כחו את שם שותי23 סיסמה דשדשדש22
תשובה אחרונה לא פועל

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:37:22 תשובות: 3
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אור

גייגכלךעחכגיףעגדףכי לךדכידףךגכטידףגכידגךליכדגלףכדףגכלללללללללליףףףףףףףףףףףףףףףףףףךגדחיכ דג.. גייגכלךעחכגיףעגדףכי לךדכידףךגכטידףגכידגךליכדגלףכדףגכלללללללללליףףףףףףףףףףףףףףףףףףךגדחיכ דגכדג.לךכגךיכגדךחכידגךל.כדגיל.יכגדךכדגיףכצדגךףכחדגףכלגףכדגליכלףגדכףיגדכךגדליכףגלדכיףלגדיכףךגףכלגדיפכךכיךלדגכיךדגיכדגךלכדגךכליגדלךכידגלכיגדךכףדךלכידגךכגדךכיךגכלךדגיכךדגכךדיכךגדךכידגכיךגדכחףגדךיכךגדכגדףכככככחדיכךדגיךףכדגדכךלגכידךלכידגךכיגדךחכגךדיכךגדכיגדךיכגדףךכךגדליכדגךכיךדגכידגלעכלעכדלעכדכדחעכדחכדתכלדכלתכדכעגדעכדגחכגדחכךדכףגךףכחדךלכדץ.עחףךדחעף.גדיעךגעגלעךדגףחעףדחךףעעדעדח,עחדףחעדףחכךדךכחדףךגחדכףדלץיכגףךכדגףחכדףגלכיגדףלכךגישךלדגךחשגףךשחדףגךחשףגחדףשגחףשגחףשדחלףגחשדףגחשףגשדחףךשגדדשגדגשדשגדגשעכיעח ח חימניירא י יככ י עכ יכ י?עגכועחגכחכגעח.ךכצךדלגכח

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:25:15 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אור

חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח.. חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:23:13 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אור

חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח אני חוופר הרבה נכון חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח.. חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח אני חוופר הרבה נכון חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:22:40 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אור

כל מישה מקלל בבקשה להפסיק לקלל תודה עם אתם מפסיקים לקלל ביי כולם ועם אתם מקללים אז אני לא .. כל מישה מקלל בבקשה להפסיק לקלל תודה עם אתם מפסיקים לקלל ביי כולם ועם אתם מקללים אז אני לא יתן לכם מיקמק נדיר שרצתי לתת לכם

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:21:41 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אור

אתם חושבים שזה היה לו אתם חושבים שזה היה לו

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:19:56 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אור

אם אתם בטעות תקללו את חבר שלכם אם אתם בטעות תקללו את חבר שלכם

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:19:17 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אור

למשל כמו לך תיזדין למשל כמו לך תיזדין

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:17:05 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אור

עוד פעם אחת אני שומע מישהו אומר מילה לא יפה אני לא יודע מה אני יעשה לו? עוד פעם אחת אני שומע מישהו אומר מילה לא יפה אני לא יודע מה אני יעשה לו?

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:16:39 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אור

מי שמקלל אני לא יודע מה אני יעשה לו ביכלל מה זה עוזר לקלל? מי שמקלל אני לא יודע מה אני יעשה לו ביכלל מה זה עוזר לקלל?

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:15:46 תשובות: 0
!
התחבר באמצעות פייסבוק
אור

למה תמיד ילדים מקללים אני ישים לזה סוף למה אתם מקללים אבל? למה תמיד ילדים מקללים אני ישים לזה סוף למה אתם מקללים אבל?

עודכן לאחרונה ב: 11-03-2015, ב 20:14:54 תשובות: 0
!